Πρόγραμμα Α και Β τάξης από 18/5 και οδηγίες προσέλευσης

Την Δευτέρα 18 Μαΐου, ξεκινάμε μαθήματα με την Α” Τάξη. Η Β” τάξη θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου. Το πρόγραμμα εκτείνεται σε διάστημα 2 εβδομάδων 18/5 έως 29 Μαΐου. Πρόγραμμα Α Τάξης (έκτακτο) Δευτέρα 18/5 Τετάρτη 20/5 Παρασκευή 22/5 Τρίτη

Τρόποι εξυπηρέτησης λόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Τρόποι εξυπηρέτησης λόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).